معاملات بورس 25 مهر

دیشب ترامپ یک لیست تحریم رو کرد بانک ملت و فولاد مبارکه و ... داخل لیست تحریم بودن، هرچند از قبل هم بودن اما هروقت صحبت تحریم میشه یادمون میره که خوب اینها همیشه بوده دیگه. تو کانال ها مردم نگران جو فردا بودن که صف های فروش خواهیم داشت.

حتی یک نفر داشت نظریه می داد که صفهای فروش رو سازمان سهمیه ای بکنه که ما هم بتونیم بفروشیم مثلا هرکس 1000 سهم.(از اون حرف ها بود)

من هم فکر میکردم حتما ریز خواهیم داشت، اما مگه می شه حرف ترامپ اثر بدی داشته باشه برای اقتصاد،حتی اگر دستوری هم شده باید بازار امروز مثبت باشه.

از صبح حقوقی ها شروع کردن به خرید جانانه بازار رو 95 واحد مثبت کردن. تا مشت محکمی بر دهان امریکا باشد.(این هم شد اقتصاد)

عرضه اولیه زپارس بود 155 تا با قیمت 350 تومان رسید.