معاملات بورس 6 آبان 97

حراج حق تقدم شلرد شروع شد، شلرد تا چند روز دیگه مناسب ورود میشه و طبق معمول من نقد نیستم پولی که وارد وتجارت کردم هم نتونستم نقد کنم.

خوساز مثبت 27 درصد هست و حرکتش هم کند تر از شلرد باید باشه طبق گفته استاد امروز خوساز رو فروختم. مقدار کمی هم خساپا و وآرین داشتم جهت نوسان و دیدن هر روز نمودار خریده بودم فروختم.

مقداری نقدینگی جور شد این برای خرید شلرد هست. اگر خوب بیاد پایین شاید یک تبدیل هم از اخابر و تاپیکو به شلرد بکنم.