معاملات شخصی من در بورس 26 آبان 97

امروز عرضه اولیه کگهر بود. معمولا روزی که عرضه اولیه سنگین در بورس هست فشار فروش خواهیم داشت.

کهرام منفی بود یک لحظه صف فروش و بعد هم نزدیک صف معامله میشد وجامی و مقداری اخابر فروختم برای خرید کهرام خریدم تووی کهرام تکمیل نشد تقریبا 65 درصد پله دوم رو خریدم امیدوارم منفی بشه که پله 2 و 3 رو کامل کنم.

خرید کهرام و کگهر که انجام شد مانده نقدم رو اخابر رو برگردوندم سرجاش آخر وقت اخابر منفی شده بود و ضرر نکردم رو این خرید و فروش.