معاملات 19 آبان 97 بورس

بازار با آمدن خبر ادغام بانک ملت و سرمایه منفی شد، خبر کمی بعد تکذیب شد.

بازار دوباره کمی روند صعودی گرفت نقدینگی داشتم شلعاب در صف فروش حمایت شد من هم مقداری خریدم. وپست هم به صف فروش رسید کف قیمتی سهم هست مقداری هم وپست اضافه کردم، منتظر منفی کهرام هستم و باز شدن دی. البته دی ممکنه بالا باز بشه. شلرد هنوز ریزش مناسب نداشته.