معاملات 2 آبان بورس

دو روز گذشته هیچ کاری نکردم هرچی خواستم بنویسم خیلی کم بود و زیر 300 حرف ویرگول قبول نکرد

فقط یک مقدار کم دی خریدم که زیر نظر باشه نقدینگی نداشتم روزهای خرید رو از دست دادم.

امروز تصمیم گرفتم بخشی نقد کنم که این مواقع بتونم خرید کنم.

شمواد رو دادم رفت هرچند زیاد نبود کمی وپست برای تهیه نقدینگی البته مابقی رو نگه داشتم.

کمی هم خوساز مقداری نقدینگی جور کردم منتظر منفی ها هستم.