معاملات 28 مهر بورس

بازار مثبت شده باز هیجان برگشته، فعلا همه چیز رو می خرند، تا 13 آبان می گن همین روند هست.

وتجارت رو دستم مونده، بجای وجه نقد، 5 درصدهم تو سوده اما ایا باید نقدش کنم یا نه با این روند صعودی و خبر هایی که داره. شاید هم سهم دیگه ای رو نقد کنم.