معاملات 29 مهر بورس

هیچ معامله ای انجام ندادم بیشتر سهام من منفی بود بجز دو عرضه اولیه.

تا 13 آبان احتمالا بازار تعادلی یا منفی هست هنوز حجم معاملات خوبه.

یک چیزی رو باید نقد کنم برای نگهداشتن پول نقد درصورت وجود موقعیت های خوب برای نوسان.

یک پرتفو دیگه هم از یک کارگزاری دیگه دارم می خوام نوسان گیری رو روی اون شروع کنم با مبلغ کم