معاملات بورس 20 آبان 97

شلعاب در قیمت هایی پایین اضافه کردم نصف چیزی که فروخته بودم اگر پایینتر آمد نصف بقیه هم اضافه میکنم.

تاپیکو رو مجدد خریدم همون مقدار که فروخته بودم 2296 ریال یک نوسان کوچک گرفتم.

وپست هم 1602 اضافه کردم زیر 160 تومان هم لحظه ای رفت. زپارس با 106 درصد سود خارج شدم باز هم جا داشت اما سهم کوچیک بود سهم های خرد عرضه اولیه رو زیاد نگه نمیدارم.پول پفک بقول استاد میدن.