8-دنیای جذاب CPP

زبان C واقعا زبان جذابی بود، هر چند من پاسکال رو بیشتر دوست داشتم.

بعضی از دستوارت و نحوه نگارش اونها این امکان رو می داد که یکسری کل کل های برنامه نویسی راه بندازید، مثلا یکی از این کل کل ها نوشتن برنامه ای با حداقل:";" یک دوره ای با این کل کل ها معما ها و انواع برنامه نویسی ها خوش بودم و مهارت خودم رو افزایش می دادم.

نگارش برخی دستورات رو خیلی دوست داشتم مثل :

for(;;)
x=(a?b:c);

با این دستورات می تونستی حداکثر خلاصه نویسی رو بکنی و هیچ زبانی هم سراغ ندارم با این توانتایی ها، البته اون زما همینکه می گفتی C می نویسم هم کلی کلاس داشت.

اما یک چیز هایی می خواستم که نمی تونستم با C به اونها برسم، برای همین با اسمبلی رو هم خیلی دوست داشتم و پیگیری میکردم.

یک دستور توی C و پاسکال داشتیم با نام asm که بعدش می تونستی هر چی می خوای با اسمبلی بنویسی، این دیگه فوق العاده بود، دوستام می گفتن هرجا کم میاری یک asm می نویسی و کار خودت رو شروع میکنی. از این تیکه کد های وسط برنامه من همه شاکی بودند، چون خوانایی برنامه رو کم می کرد.

اون زمان ما به خوانایی و داکیومنت و این چیز ها فکر نمی کردیم، فقط می خواستیم کد بنویسیم.

با چند تا از بچه ها آشنا شدم که ورودی 72 بودند یک سال از من جلو تر، برنامه نویس های خوبی بودند، و با C برنامه می نوشتند. بانک اطلاعاتی هم کار می کردند.

شروع کرده بودن به برنامه نویسی برای دفاتر ازدواج و طلاق و در همین حین نیز یک ابزاری هم برای برنامه نویسی داشتند تکمیل می کردند، شامل فیلد های ورود اطلاعات، پنجره، منو و ...

یکی از توابعی که خیلی مشکل داشتند تابه ورودی فارسی بود، یکی از دوستای مشترک من رو معرفی کرد که این تابع رو با پاسکال نوشتم، از من خواستن برای اونها هم با CPP بنویسم.

اون زمان مفهومی تازه شکل گرفته بود به نام object oriented programming یا oop من هنوز با این داستان آشنا نبودم و ابزار دوستان نیز بر همی اساس نوشته شده بود.

موقعیت خوبی برای آشنایی با این روش برنامه نویسی بود، کتاب تهیه کردم و موضوع رو شروع به خوندن کردم.

یکسری مسائل برام روشن شد البته باید بگم که ما با روش شی گرا برنامه می نوشتیم اما خیلی روال های ما شی گرا نبود. مفهوم شی و شی گرایی خیلی خوب جا نیفتاده بود و مسیر رو با اشتباه دنبال می کردیم در بعضی موارد.

این کار رو من انجام دادم اما بجای دستمزد قرار شد یک نسخه از این ابزار در اختیار من قرار بگیره، اسم این ابزار هم گذاشته بودیم NTools چون یک از دوستان که نسخه اولیه رو شروع کرده بود ابزارش رو با نام tools اورده بود و برای تغییر اسمش رو با یک N مخفف New جمع کرده بودن و شده بود NTools.

دو تا از بچه ها یک مغازه نزدیک دانشگاه اجاره کردند، که کار خرید و فروش و بستن سیستم کامپیوتری رو انجام می دادند. از من هم خواستن برم براشون کار کننم من هم قبول کردم و رفتم شروع به کار کردم.

بقیه باشه بعد