همانطور در www.arashyaghobzade.com در قسمت درباره ما نوشتم! (فعلا درگیر درست کردن محتواهایی هستم که با استفاده از اون ها بتونی بهترین نتایج را بگیری، مهم نیست افتخاراتم را برایت قطار کنم!)