دوباره چه کلمه عجیبی هست!!!

زمانی که ترامپ می خواست برای انتخابات آمریکا نامزد شود، با یک کلمه توانست کاری کند تا مردم آمریکا او را به عنوان رئیس جمهور انتخاب کنند!

آن کلمه دوباره بود!!!

در مقاله ای که تازه منتشر کردم می توانید راز موفقیت او را در انتخابات آمریکا متوجه بشوید

مقاله ای درباره کلمه دوباره...