سیگار بهتر از کتاب!!

دورانی که قرار شد روی جلد سیگار بنویسند کشنده و سرطان زا

کمپانی های تولید کننده با این کار ورشکسته می شدند، اما یک ایده ناب و فوق العاده کاری کرد که عکس دل و جیگر و نوشته سرطان زا بودن هیچ تاثیری در روند فروش نگذارد و حتی کاری کرد تا فروش سیگار چندین برابر شود!

ای کاش می توانستیم کاری کنیم تعداد افراد کتابخوان نصف افراد سیگاری شود!

همانطور که در مقاله جدید وب سایتم نوشتم، اگر میشد به کارخانه های تولید سیگار بگوییم کاری کنید تا مردم مثل سیگار به خواندن کتاب وابسته شوند، فکر می کنم سرانه مطالعه به شدت بالا می رفت!!!

اگر دوست دارید مقاله را بخوانید کلیک کنید