یکی که از اول زندگی‌اش دوییده، واسه هدفش جنگیده و الان یه گوشه کارو گرفته.