برای متن پنج جمله ای عنوان نمیگذارند

از نظر سلبریتی ...اونقدر غنی هستم که میدونم دوستم ۶،۷ سال پیش وقتی میخواست یوگا کار کنه بجای باشگاه عادی یوگاش میره خونه ی هانیه توسلی با گربه هاش یوگا کار میکنن

البته شهرام شبپره رو هم سه شب پشت هم تو شام و نهار و استخر و کنسرتش دیدم ولی اون موقع مد نبوده ... بعد ازینکه نامجو راجع بهش سخنرانی های خفن علمی کرد یهو پاپ خونِ روشنفکر شد ...

اخه پاپ خونِ روشنفکر ؟؟؟ جمع اضداده

این برمیگرده به همون بحث یه لحظه وایرال بشی تا اخر عمرت وایرالی وگرنه به من چه مربوط شهرام شبپره چه رنگی میپوشه و چه رنگی میخوره

نوش