بنیانگذار استودیو سرخ | مدیر هنری و طراح محصول | آرین مقبلی / Arian Moghbeli