ویرگول
ورودثبت نام
آریو همتی
آریو همتی
خواندن ۲ دقیقه·۲ سال پیش

آریو همتی : یدالله رویایی در کنار نیما یوشیج، احمد شاملو، رضا براهنی و آرش آذرپیک تاثیر گذارترین چهره های های ادبیات معاصر ایران

_
نشریه فراگرایان مصاحبه با آریو همتی :

_آیا یدالله رویایی را شاعری ماندگار می دانید؟

_قطعا #شعر_حجم #یدالله_رویایی در کنار شعر #نیمایی یا به اصطلاح نو #نیما_یوشیج. ، #شعر_سپید #احمدشاملو، و #شعر_زبان #رضا_براهنی درکنار #فراشعر #آرش_آذرپیک و همچنین ژانر واژانه ی او، مهمترین نوآوری های صد ساله اخیردرمبحث نگارش ادبیات ما هستند(البته این دوژانر آرش آذرپیک مانندبسیاری ازژانر های دیگر او جهانی هستند) . اتفاق های نگارشی دیگر نیز داشته ایم اما نمی توانم با این جریان‌ها مقایسه کنم و از اعتبار علمی پایین تری برخوردارند.
اما در میان این چند جریان علمی هم آرش آذرپیک اهمیت جهانی دارد.او  که با بنیانگذاری #مکتب_اصالت_کلمه در سال ١٣٧٧ فلسفه و ادبیات کره زمین را وارد دوره جدیدی کرد. زمانی که در ایران بحث دهه این و دهه آن مطرح بود، ایشان مدعی آغاز هزاره ی جدیدی در تاریخ اندیشه ی بشر شد، که در طول این بیست و چند سال با تثبیت در کتب آکادمیک، مقالات علمی و پایان نامه های دانشگاهی، آن را به بهترین وجه برای همه به نمایش گذاشته است. طوری که در نیمه دهه نود یک باره عصر کلمه گرایی، فراگرایی، و عمیق گرایی گستره ی وصف ناشدنی از فضای تئوریک ما را گرفت.

_به نظر شما نقطه قوت و نقطه ضعف شعر یدالله رویایی چیست!؟

_ببنید همانطور که از کتاب جنس سوم چاپ ١٣٨٣ گفته ایم و تا امروز هم داریم می گوییم و دوستان خود روشنفکر پندار ما، همیشه حقیقت را پوشانده و از عریانیت آن سر باز زده اند، _اما می‌بینیم از کلید واژه هاو مفاهیم ما را در این چند سال مرتب استفاده می کنند نمونه آن حلقه ی سرقت ادبی که تحت عنوان حلقه جعلی نقد ادبی فعالیت دارد_،
بایدگفت که شعریک نوع نگرش به هستی است، که هر مکتب و سبکی در جهان تا پیش از مکتب اصالت کلمه، با معرفی مولفه های خود سیستمی برای آن تعریف و آن را اندازه تئوری خود کوچک کرده است.
پس نقطه قوت نیما یوشیج، شاملو، یدالله رویایی ورضا براهنی، این است که هرکدام ازآنها ساحت کشف شده ای ازلوگوس _یاهستی کلمه _راکه متفکران غربی اروپایی یاآمریکایی کشف کرده اند، به عنوان یک ساحت نگارشی واردادبیات ایران کرده اند.یک ظرفیت جدید زبانی به ادبیات ما اضافه کرده اند اما نقطه ضعف آنهاخویش حق پنداری وکوچک کردن هستی شعر، به اندازه تئوری شان بود. آنگونه که حتی اظهارنظر های عجیب و اسکیزوفرنیایی ازبرخی به اصطلاح آوانگاردیستهارا درجهان غیرواقعی شان پیرامون بزرگان حکمت وادب این سرزمین راشاهدهستیم.

آریو همتی

متن کامل در نشریه فراگرایان ایران

____

مدیر آکادمی عریانیسم.... تألیف: جنبش ادبی 1400 (آنتولوژی فراشعرنویسان مولتی فونیک)
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید