ویرگول
ورودثبت نام
آریو همتی
آریو همتی
خواندن ۱ دقیقه·۳ سال پیش

جوهره کلمات

#

#امپراطور_واژه‌های_جهان عالیجناب استاد #آرش_آذرپیک :

.

کلمه دارای چندین جوهره ی هم سو است یعنی جوهره معنایی، جوهره گفتاری، جوهره نوشتاری، جوهره حرکتی و...

و شعر، داستان، سایرمکاتب و نحله های ادبی همه جز ماهیت کلمه به شمار می آیند. پس لفظ و معنا جوهره هایی از کلمه هستند که به طریقی هم افزا با سایر جوهره ها کلیت کلمه را سامان می دهند. و هرگزاهرگز نمی توان آنها را جدا از هم دانست و اصالت را به یکی داد و دیگری را نفی کرد یا یکی را دارای ارزش دانست و دیگری را فاقد ارزش.

معنی ناگزیر باید در ظرف ریخته شود. در غیر این صورت امکان ارائه آن به دیگران وجود ندارد.


ادامه دارد..


از کتاب :

#فرارمان فلسفی

#چشم_های_یلدا_و_کلمه_کلید_جهان_هولوگرافیک


مولفین :

#امپراطور_واژه‌های_جهان عالیجناب استاد #آرش_آذرپیک

استاد #نیلوفر_مسیح

استاد #هنگامه_اهورا

_____________

#عصر_عریانیسم #مکتب_اصالت_کلمە #امپراطور_واژه‌های_جهان عالیجناب استاد #آرش_آذرپیک #ویتگنشتاین #دوسوسور #آریو_همتی #چامسکی #دریدا #ستی_سارا_سوشیان #فوکو #زبان #کلمه #زبان_شناسی #زبان_تشعشعی_غریزی #زبان_کلمه_محور #لفظ #معنا #ژنتیک #ژنتیک_کلمه

آرش آذرپیکارسطواندیشکده جهانی کلمه گرایان ایرانجوهر و عرضاصالت کلمه
مدیر آکادمی عریانیسم.... تألیف: جنبش ادبی 1400 (آنتولوژی فراشعرنویسان مولتی فونیک)
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید