ایده‌آل‌گرای مازوخیست. در تلاش برای درک خود و انسان‌های اطراف