اقتصاد آموزش و پرورش


اقتصاد ایران، اقتصادی مبتنی  بر منابع طبیعی است که باعث شده که علم و اقتصاد مبتنی بر آن، جایگاه مناسبی در شاکله اقتصادی ایران نداشته باشد.
اقتصاد ایران، اقتصادی مبتنی بر منابع طبیعی است که باعث شده که علم و اقتصاد مبتنی بر آن، جایگاه مناسبی در شاکله اقتصادی ایران نداشته باشد.

رشد و توسعه اقتصادی و آموزش و پرورش ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. سیستم آموزش و پرورش پویا می تواند منجبر به توسعه اقتصادی در همه جنبه های آن شود و اقتصاد مولد نیز به رشد سریع تر آموزش کمک میکند.

اقتصاد ایران، اقتصادی مبتنی بر منابع طبیعی است که باعث شده که علم و اقتصاد مبتنی بر آن جایگاه مناسبی در شاکله اقتصادی ایران نداشته باشد.

این مساله باعث شده سیستم آموزشی دچار عدم پویایی شده و معلمین و اساتید که با مشکلات عدیده ای همراه هستند از بهره وری بالایی برخوردار نباشند که خود این مساله باعث عدم توسعه آموزش شده و که این دور باطل باعث رکود و رخوت در اقتصاد مولد میگردد.

سوالاتی که در این باب مطرح میشود به شرح زیر است:

1- برای رهایی از این دور باطل چه راهکارهایی وجود دارد؟

2- نظام آموزش و پرورش برای بهبود سطح آموزش و ارتقا سطح معلمین و استاتید چه برنامه ای را باید پیش بگیرد؟

3- آموزش و پرورش مناسب چگونه باعث رشد اقتصاد مبتنی بر علم در ایران خواهد شد؟