پروژه فیلم کوتاه کیک تولد

کارگردان محمد صادق رمضانی مقدم

تهیه کنندگان هاشم مسعودی و مجتبی احسانی

طراح صحنه و لباس آرمان هدایت خواه

دستیاران صحنه هادی موسی زاده و علی موذن

دستیار لباس قدسی شریعتی

تهیه شده در شمسه فیلم

مشهد ۱۳۹۷