توسعه دهندهٔ وب از سال‌ها پیش و درحال حاضر دانشجوی دیتاساینس