ویرگول
ورودثبت نام
مرکز آرمانشهر مهدوی
مرکز آرمانشهر مهدوی
خواندن ۱ دقیقه·۴ ماه پیش

کاری از آرمانشهر مهدوی شیراز

ما و شما نباید خودمان را بازی بدهیم. اختلاف ریشه‌اش از حبّ نفس است. هر کس خیال می‌کند که من برای خدا این آقا را باهاش اختلاف می‌کنم، یک وقت درست بنشیند در نفس خودش فکر کند ببیند ریشه کجاست. حسن ظن به خودش نداشته باشد، سوءظن داشته باشد. ریشه همان ریشه شیطانی است که آن حبّ نفس است و این اختلاف اگر خدای نخواسته در بین آقایان پیدا بشود در هر شهری که پیدا بشود قهراً این اختلاف به بازار می‌کشد، به خیابان می‌کشد. و آن چیزی که این جمهوری را حفظ کرده وحدت و انسجام این جمعیت است.


📚 صحیفه امام، ج۱۸، ص ۱۶ در تاریخ ۱۳۶۲/۴/۲۸. در دیدار اعضاء مجلس خبرگان


#گلبرگ_رحمت

#انتخابات


شناسه ما در فضای مجازی:

@Armanshahrmahdavi_ir

سایت:

Armanshahrmahdavi.irاستاد عبداللهی خوبگلبرگ های وحدتمذهبیسیاسیانتخابات
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید