۶.۵سال نوازنده موسیقی کلاسیک غربی،۱۱سال عشقبازی با زبان انگلیسی،رشته تجربی و کنکوری ۱۴۰۱،گاهی هم دستی بر قلم...اینجا فقط و فقط اون دیوونه آسایشگاهی ادامه داده میشه...عاشقانه،ممنوع...جاودان باشید🌱💜