ویرگول
ورودثبت نام
armoo.co
armoo.co
خواندن ۳ دقیقه·۴ سال پیش

برنامه ریزی درسی چه فوایدی دارد؟

برنامه ریزی درسی در اصل همان چیزی است که مدارس سعی بر آموزش آن دارند. برنامه ریزی درسی در زمینه مشاوره رفع اشکال درسی، شامل کنترل رفتار ها و اعمال اجتماعی، مهارت های فکری و … در چارچوب یک زمان بندی دقیق برای رسیدن به هدفی خاص است. برنامه ریزی در واقع یک دستور العمل است و زمانی که دانش آموزان به آن عمل می کنند به نظم فکری می رسند و همین موضوع بر آرامش روانی شان تأثیر می گذارد. برنامه درسی ترکیبی از شیوه های آموزشی، تجارب یادگیری و ارزیابی عملکرد دانش آموزان است که برای ارائه و ارزیابی نتایج یک هدف آموزشی خاص طراحی شده است.

برنامه ریزی درسی به دانش آموزان چه کمکی می کند؟

  1. تعیین نقشه راه برای رسیدن به هدف
  2. رسیدن به نظم درسی و آرامش روانی
  3. افزایش مهارت های دانش آموزان
  4. کاهش دغدغه و اضطراب والدین و دانش آموزان
  5. ایجاد تعامل بین دانش آموز و معلمان مدرسه
  6. رفع عقب ماندگی درس
  7. بهبود عملکرد دانش آموز در مدرسه
  8. پیشرفت و موفقیت های تحصیلی
  9. افزایش انگیزه دانش آموز برای خواندن دروس

برنامه درسی پوچ The null curriculum

برنامه درسی پوچ یا تهی شامل آن چیزی است که توسط مدارس و دانشگاه ها آموزش داده نمی شود ، به این ترتیب این پیام را به دانش آموزان و دانش جویان می دهد که این عناصر در تجربیات آموزشی آنها یا در جامعه ما مهم نیستند.

    برنامه درسی آشکار(رسمی)


برنامه ریزی مکتوب و یا مستندی که در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد.

   برنامه درسی پنهان Hidden Curriculum

برنامه درسی پنهان، ارزش ها و دیدگاه های نانوشته، غیررسمی و غالباً ناخواسته است که دانش آموزان در مدرسه می آموزند. در حالی که برنامه درسی “رسمی” شامل دوره ها، دستور العمل ها و آموز ش هایی است که دانش آموزان توسط مشاوران یا معلمان آن را یاد می گیرند. برنامه درسی پنهان شامل پیامهای ناگفته یا ضمنی آموزشگاهی و مدرسه ای است که به دانش آموزان ابلاغ می شود.

    برنامه درسی همراه Concomitant curriculum

آن دسته از تجربیات که در خانه آموزش داده می شود یا بر آن تأکید می شود را برنامه درسی همراه می گویند (این نوع برنامه درسی ممکن است در کلیسا ، در متن بیان مذهبی، دروس ارزش اخلاقی یا تجربیات اجتماعی مبتنی بر ترجیحات خانواده دریافت شود)

دغدغه دانش آموزان معمولا چه موضوعاتی هستند؟

بچه زرنگ های کلاس چند ساعت درس می خونن؟

برای درس ریاضی چند ساعت باید وقت بزاریم؟

چرا هر چی درس می خونم بازم نمره هام پایینه؟

چجوری درس بخونم که به کلاس های غیر درسیم آسیب نرسه؟

درس های عقب افتاده ام رو چجوری بخونم؟

در طول روز چند ساعت درس بخونم؟

متدولوژی تا چه اندازه بر برنامه ریزی درسی تأثیر دارد؟

متدولوژی باعث می شود که دانش آموز در هر مرحله و موقعیت خاص بتوانند با یک روش مناسب برنامه ریزی درسی خود را ادامه دهد. متدولوژی، مجموعه ای از اصول کلی مربوط به روش ها است. که در هر وضعیت مشخص باید به یک روش خاص مناسب به آن وضعیت تبدیل شود. مجموعه ای از روال ها، فنون، ابزار و که برای برنامه ریزی درسی می توان از آن بهره گرفت.

اصول طراحی برنامه ریزی درسی چیست؟

طراحی برنامه درسی مبتنی بر نیاز ها، علایق و اهداف هر فرد تنظیم می شود. دانش آموزان یکنواخت نیستند و به نسبت نیازهایشان کنش های متفاوت نشان می دهند. طراحی برنامه درسی با خصوصیات رفتاری، هوش و استعداد دانش آموز به منظور توانمند سازی بیشتر آن توسط مشاور طراحی می شود. برنامه درسی باید برای هر فرد به صورت جداگانه و اختصاصی به اجرا در آورده شود.

برنامه ریزی درسی چه فوایدی دارد؟

سامانه هوشمند مشاوره تلفنی
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید