از سلمانی تا مسلمانی

حتما نام سلمان که یکی از صحابه نزدیک پیامبر بود به گوشتان آشناست.اگر کلمه ی سلمان را با نام مسلمان مقایسه کنیم خواهیم دید که فقط یک میم تفاوت بین آن دوست.

شخصیت سلمان نیز بارها توسط حضرت محمد مورد مدح و ستایش قرار گرفته.کسی که خود از طرف خدا مورد حمد بوده.

پس سوال اینجاست که چه نتیجه ای می توان گرفت؟

من به نشانه ها بسیار معتقدم. اگر از نظر ظاهری مقایسه کنیم .خواهیم دید که تب امروز جهان همان زیبایی است.همه به دنبال زیباتر شدن هستند. و البته باید اشاره کنم به این نکته که بزرگترین میکاپ برای هر کس فریادی است که از برای دستیابی به آزادی و حقوق برابر می زنند.

اصلا زیبایی با تعریفی که امروزه از آن داریم کاملا متفاوت است.هر کس تعریفی از زیبایی دارد.

زیبایی شامل ویژگی های ظاهری ،اخلاقی و ارزش های یک فرد است. و به تنهایی با لوازم آرایش حاصل نمی شود.

چیزی که اکنون در جوامع غربی با حالت تاپیک مطرح است.

سلمان نشانه غرور ایرانی ما در دوران حضرت محمد.

شاید لازم است کمی بیشتر پیرامون شخصیت این صحابه پیامبر مطالعه کنیم تا با خودشناسی به شناخت رسول خود بیشتر دست یابیم.

#سلمانی

#مسلمانی

خودآرایی#