انواع عشق هست اما عشق به معلم یه چیز دیگست.

بزرگترین معلم انسان ها پیامبر خداست.

پس در ابتدای متنم با ذکر صلواتی بر حضرت محمد و آل ایشان ابتدا عرض ارادت خود را به این خاندان پاک نشان می دهم.

پیامبر ما معلم تمام خوبی هاست و شاید این بزرگترین دلیل برای عشق ورزیدن فطری ما انسان ها به ایشان باشد.

اگر هم اکنون حضور یک معصوم را حس نمی کنیم شاید تنها دلیلی باشد که حس محبتی که در دل داریم کم است اما اگر حضرت حجت ظهور کند همه ی ما شاهد محبت عمیق قلبی خود به ایشان خواهیم بود بی شک و دریغ.

به قدری این محبت زیاد و روزافزون است که از نثار و ایثار جان خویش نیز در راه ایشان کم نخواهیم گذاشت.

اما همه ی ما در طول زندگی خود معلمانی داشته ایم و اولینشان پدرو مادر ما هستند.

حتما خدا نیز معلم است. معلمی که علم خود را از طریق پیامبرش و قرآن به ما رسانیده.

اساسا انسان از هرکس که چیزی یاد می گیرد به او عشق می ورزد.

به نظر من انسان ها به دنبال پیدا کردن معلم در زندگی هستند.کسی که بیشتر از آنها بداند و شیفته ی درک و یادگیری چیزهای نو هستند.

اما غرض از نوشتن این متن این است که از تمام معلمانی که در طول زندگی داشته ام تشکر کنم چرا که همه ی موفقیت های خود را مدیون آنان می دانم.

این را هم اضافه می کنم که همسرم نیز برای من یک معلم است. من در زندگی از او چیزهای زیادی یاد گرفته ام.از جمله آنها سخت کوشی و پشتکار زائدالوصف اوست و همین طور اینکه از او یاد گرفته ام که چگونه هر چیزی را که می خواهم می توانم به دست آورم.

#معلم#خدا#علم#آزمون الهی#قرآن#پیامبر#