تاثیر و سهم کودکان کار در آینده ایران

نمی دانم از کجا شروع کنم...

فقط می توانم بگویم در حدی نمی بینم خودم را که به حمایت از شخصیت هایی چون رجایی که خود از سنین نوجوانی مشغول ‌به کار بوده و در آینده ای نه چندان دور بر مسند ریاست جمهوری تکیه زده سخن بگویم.

فقط با این نوشته می خواهم از همه دعوت کنم که در ابتدا نگاهمان را باید نسبت به این قشر حساس تغییر دهیم.

نگاه ترحم انگیز دشنه ای است که خود دردی به دردهای این گروه از کودکان می افزاید.

روح بزرگ این کودکان قابل وصف نیست.تنها قشری که خدا در قرآن گفته اراده کرده ایم مستضعفان را وارثان زمین قرار دهیم همین قشر است.

اگر مدام دم از اصلاح زیرساخت ها می زنند. یکی از بزرگترین اصلاح ها همین توجه و اهمیت قائل شدن نسبت به همین قشر است.

اینان خود شروع به تامین معاش خانواده ی خود در سنین پایین می کنند کاری که شاید هریک از ما در سن ۲۰ سالگی به سختی از عهده ی آن برآییم.

.روزگار این قشر را ساخته و پرداخته ،گویی برای هدفی معین خدا اینان را گلچین کرده.

به جرئت می توانم بگویم ۵۰ درصد از شخصیت بزرگ سرزمینمان از همین قشر قد علم می کنند و بر روی ۵۰ درصد دیگر هم تاثیرگذار خواهند بود.

بیایید توجه بیشتری به این گروه اختصاص دهیم.

#کودکان_کار#ترحم#آینده سازان#حمایت