تصویری از آفرینش

خدا: باشه بهت یه فرصت می دم اما وقتی رفتی زمین کار احمقانه ای انجام ندیا!

من: قول می دم خدا جون.خیلی دوست دارم عشق،زندگی،مرگ،دوستی،مادری و مهرورزی خیلی چیزای خوب و بد زمین رو تجربه کنم. قول می دم که از همه ی فرصتهایی که سر راهم تو مسیر زندگی هست به نحو مطلوب استفاده کنم.

بعد از تولد: دنبال عشق،عشق زمینی اما تو زمین که عشق آدمو راضی نمی کنه .چون عشق فقط شایسته خداست.

زندگی :همانا ما انسان را در رنج آفریدیم، پس مرگ برای نیکوکاران=زندگی

دوستی:بهترین دوستی ،دوستی هست که در اون هر دو طرف نفع ببرند،تا چیزی ندی چیزی به دست نمیاری،پس خداست که بهترین دوست ماست چون بهترین ها رو از اون گرفتم.

اصولا بین چیزی که هستی و چیزی که می خواستی باشی فاصله ی زیادی هست.تو یه جا خوندم ما چیزی جز غبار کیهانی نیستیم که دنبال راه برگشت به ستارگانیم و این که انفجار یک ستاره بزرگ آغازگر پیدایش و خلقت تمام انسانها بوده و همه ی ما در ساختار خودمون اجزاء ستارگان رو داریم.با دانستن این مطلب بیشتر فهمیدم که چرا خدا با خلق انسان به خودش گفته فتبارک الله احسن الخالقین. و اینکه چرا گفته در آسمانها و گردش اون برای اهل خرد نشانه هایی است.حالا مرگ رو پایان زندگی نمی دونم و یک مرحله دیگه از تکامل بشر می دونم.

دنیا خراباتی بیش نیست.تنها هدفی که انسان رو اغنا می کنه دستیابی به بهترین جایگاه در نگاه خالق خودش هست که آن نیز جز با توکل به او و پیشی گرفتن در کارهای نیک حاصل نخواهد شد.

#آفرینش

#آرمان

#هدف