زمین انسان ها

نوشته ام را با آیه ای از قرآن آغاز می کنم.ما انسان را نیافریدیم مگر برای عبادت و بندگی.

اگر تو فیلم های کره ای دقت کرده باشید مثل جواهری در قصر و پاستا و امپراطور دریا و ... همیشه تلاش های مثال زدنی اسطوره ها را به تصویر کشیده می شه و سادگی این شخصیت ها هم خیلی دلنشین و ستودنی است.

همین سخت کوشی است که باعث موفقیت شرکت های کره ای و ژاپنی شده.

خدا در این آیه همین موضوع را به تصویر کشیده و ابلهانه ترین کار برای موجودی که از خاک سرشته شده غرور و تکبر است.چون خاک همیشه سمبل افتادگی و خضوع است.

زمین و انسان هر دو از خاک سرشته شده اند و بقای هر دو وابسته به هم است.نابودی زمین =با نابودی انسان است.پس بیاید به خاطر خودمون هم که شده هوای زمینمون رو بیشتر داشته باشیم.تکنولوژی رو در جهت مثبت به کار ببندیم.

مصرف بی رویه از منابع زمین عزیزمون رو محدود کنیم.

#زمین _انسانر