فرصت ها و موقعیت ها و کشف اولویت ها

شاید برای همه ی ما پیش آمده باشد که احساس یاس درباره ی گذشته ی خود کرده باشیم.و افسوس لحظاتی را بخوریم که میتوانستیم در آن به گونه ای دیگر رفتار کنیم وعملکردی بهتر داشته باشیم.

اولین تلنگری که در این هنگام باید به خود بزنیم این است که برای شروع هیچ وقت دیر نیست و همین که متنبه شده و به خود آمده ایم نشانه ی این است که خدا هنوز از ما نومید نیست.

قدم بعدی شناخت فرصت ها و کشف اولویت هاست. عنی در هر زمانی کاری ارجحیت دارد. که ابتدا باید به آن پرداخته شود.

برای مثال برای یک خانم خانه دار پرداختن به کارهای خانه در ارجحیت است و پس از آن است که باید به ایفای نقش اجتماعی و شغلی خود بپردازد. اصلا اگر در ایفای نقش مادری و همسری خود به مشکل بخورد قطعا نخواهد توانست نقش اجتماعی یا شغلی خود را به خوبی ایفا کند.

پس گاهی برخی از قدم ها زمینه ساز برداشتن قدم های بزرگ تری در زندگی خواهد بود. که شناخت آنها مستلزم دقت و توجه بالای شخص در یک موقعیت خاص اعم از خانوادگی و اجتماعی و شغلی می باشد.

در قرآن کریم و احادیث معصومین نیز بارها به این مسئله اشاره شده و حتی در نماز نیز که پنج بار در روز خوانده می شود؛ما در سوره ی حمد و آیه شریفه ی اهدنا صراط المستقیم (خدایا ما را به راه درست و مستقیم هدایت کن.)این را از خدا طلب می کنیم.

به این معنی که در فرصت های پیش آمده روی یک کار تمرکز کنیم و تا آن را به سرانجام نرسانده ایم کار دیگر را آغاز نکنیم. زیرا که این خود گونه ای از اتلاف وقت حساب می شود.

امیدوارم که مورد توجه و استفاده ی شما عزیزان واقع شود.

#فرصت _الویت ها

#تمرکز