هزینه ثبت برند در سال جدید - نرخ جدید

هزینه ثبت علامت تجاری در سال 99

هزینه های ثبت علامت تجاری در 4 دسته است که با رنگ آبی مشخص شده اند:

هزینه ثبت اظهارنامه علامت تجاری در سیستم

پس از عضویت در وب سایت دفتر مالکیت معنوی ، باید اسناد فوق را در سایت بارگذاری کرده و درخواست ثبت علامت تجاری را ثبت کنید. در این مرحله باید هزینه ای پرداخت شود. هزینه ثبت برند اظهارنامه علامت تجاری بسته به تعداد طبقات و مقدار کالاهای ذکر شده و واقعی یا قانونی بودن علامت تجاری متفاوت است.

به عنوان مثال هزینه ثبت علامت تجاری در یک طبقه حداقل 24000 تومان است و هرچه طبقات بیشتر باشد هزینه ثبت اظهارنامه بیشتر است.

هزینه های اولیه برای ثبت اظهارنامه طبقه:

- اگر داوطلب شخص حقیقی باشد ، قیمت آن برابر با 240،000 ریال است

- اگر متقاضی شخص حقوقی باشد ، قیمت معادل 480،000 ریال است

هزینه مربوط به هر طبقه اضافی:

- اگر داوطلب شخص حقیقی باشد ، قیمت آن معادل 20000 ریال است

- اگر متقاضی شخص حقوقی باشد ، قیمت آن معادل 40000 ریال است

هزینه درخواست ثبت نام علامت تجاری (یا روزنامه اول)

هنگامی که درخواست علامت تجاری شما توسط متخصص دفتر املاک "بدون هیچ مانعی" بررسی و ثبت شد ، اطلاعیه درخواست علامت تجاری باید در روزنامه رسمی منتشر شود ، قیمت آن به شرح زیر محاسبه می شود:

قیمت این روزنامه 154 هزار تن و بیشتر است. چرا بالا از آنجا که آرم سیاه و سفید یا رنگی است ، تعداد خطوط و تعداد طبقات و کالاها بر قیمت روزنامه رسمی تأثیر می گذارد. هرچه ردیف بیشتر باشد ، جعبه بیشتر تبلیغ می شود. هزینه ها به گونه ای افزایش می یابد که مثلاً برای سه طبقه و یک تابلوی رنگی باید حداقل 320،000 تن در وب سایت رسمی روزنامه پرداخت کنید.


هزینه ثبت علامت تجاری

یک ماه پس از انتشار اطلاعیه درخواست علامت تجاری ، شما باید هزینه ثبت علامت تجاری را در سایت پرداخت کنید ، که مانند مورد فوق ، هرچه کلاس و کالا بیشتر باشد ، علامت تجاری حقوقی یا حقوقی بیشتر است ، به شرح زیر: شما باید در سایت پرداخت کنید:

هزینه هزینه ثبت نام برای یک علامت در هر طبقه:

- اگر متقاضی شخص حقیقی باشد ، قیمت آن معادل 1.200.000 ریال است

- اگر متقاضی شخص حقوقی باشد ، قیمت آن معادل 2،400،000 ریال است

هزینه های ثبت علامت تجاری در هر گروه اضافی:

- اگر داوطلب شخص حقیقی باشد ، قیمت آن معادل 100000 ریال است

- اگر متقاضی شخص حقوقی باشد ، قیمت آن معادل 200000 ریال است

هزینه تبلیغات تجاری در روزنامه رسمی (آخرین قیمت)

پس از پرداخت هزینه ثبت نام ، می توانید تبلیغات دوم را برای مطبوعات نهایی چاپ کنید ، که مانند مورد اول ، 154،000 تن و بیشتر است.

تبصره 1: اگر وكیل گیرنده گواهی ثبت علامت تجاری شما است ، برای تهیه پرونده فیزیكی و غیره باید دستمزد مهر وكیل حداقل 200000 تومان را پرداخت كنید.

نکته 2: اگر متقاضی ثبت نام تجاری در مادرید (خارجی) هستید. شما باید معادل هزینه ثبت علامت تجاری و علامت تجاری را بر اساس نرخ رسمی پرداخت کنید.

برای مشاوره رایگان با مشاوران ما در تماس باشید: 45403-021