منابع غذایی زمین کمتر از 60 سال دیگر به پایان می رسد

یک مقام ارشد سازمان ملل گفت بازسازی سه سانتی‌متر خاک سطح زمین 1000 سال طول می‌کشد و اگر نرخ‌های فعلی تخریب ادامه یابد، تمام ظرفیت قابل کشت جهان کمتر از 60 سال دیگر از بین خواهند رفت.

ماریا-هلنا سمدو از سازمان جهانی کشاورزی (فائو) گفت: حدود یک سوم خاک جهان قبلاً تخریب شده است. با چنین نرخ نابودی و افزایش گرمایش زمین ، کمتر از ۶۰ سال تا انقراض‌ بزرگ فاصله داریم!

علل تخریب خاک عبارتند از تکنیک های کشاورزی سنگین شیمیایی، جنگل زدایی که فرسایش را افزایش می دهد و گرم شدن زمین. کارشناسان گفتند که زمین زیر پای ما اغلب توسط سیاستگذاران نادیده گرفته می شود.