برگه سبز یا برگ تعهد چیست؟

برگ سبز تعهد نقشه های معماری

یکی از مدارکی که معمار باید همراه طراحی نقشه های معماری را ارائه دهد، برگ سبز یا برگه تعهد معماری است. برگ سبز معماری که یکی از چندین برگ سبز می باشد، برای ضمانت نقشه ها کاربرد دارد. به وسیله این برگ، معمار تعهد می دهد که همه نقشه های تهیه شده توسط وی با مقررات ملی ساختمان سازگار هستند. در صورت مغایرت نقشه ها با اصول و مقررات، معماری که برگ سبز را ضمیمه نقشه های طراحی شده کرده است، باید پاسخگو باشد. به عبارت دیگر، برگ سبز معماری، تضمینی از پیشروی اصولی و صحیح کارها نزد ارگان ناظر بر ساخت و سازهای شهری است.

پس از این که این مراحل طی شدند و نقشه ها به تصویب رسیدند، پروانه ساختمان صادر می شود. سپس مهندس سازه و مهندس تاسیسات الکتریکی و مکانیکی بر اساس نقشه های معماری، جهت طراحی سازه و تاسیسات ساختمان اقدام می نمایند.

برگ سبز تعهد معماری
برگ سبز تعهد معماری


برگ سبز تعهد نقشه های محاسبات

مهندس سازه، پس از این که سازه را طراحی کرد، بایستی برگ سبز محاسبات را برای تضمین تطبیق داشتن کار با مقررات ملی ساختمان در هر مرتبه ارسال به دفاتر خدمات شهرداری، ضمیمه نماید. برگ سبز محاسبات، تاییدی است بر رعایت اصول و مقررات ملی ساختمان.

برگ تعهد نقشه های محاسبات
برگ تعهد نقشه های محاسبات

برگه ژئوتکنیک و آزمایش خاک

چنانچه بنای ما بیشتر از 5 سقف داشته باشد برای انجام محاسبات نیاز به آزمایش خاک داریم. با توجه به تعیین تیپ خاک محاسب شروع به طراحی سازه می کند. با توجه به ابعاد زمین و تعداد زیرزمین ها ، تعداد گمانه ها برای آزمایش خاک معین می شود.


برگ سبز تعهد نقشه های تاسیسات الکتریکی و مکانیکی

در رابطه با تاسیسات نیز باید همین روند طی شود. برگ سبز تاسیسات برای تاسیسات الکتریکی که مربوط به سیم کشی و کارهای الکتریکی است و تاسیسات مکانیکی که داکت ها و رایزرها را در بر می گیرند، مجزا می باشد. طراح تاسیسات، هر بار که نقشه های تاسیسات تهیه شده را به دفاتر خدمات شهرداری می فرستد، باید برگ سبز تاسیسات را نیز برای صحه گذاشتن بر کار خود ضمیمه آن ها نماید. در نهایت، اگر همه موارد به صورت صحیح انجام شوند، پروانه ساخت صادر خواهد شد.

برگ سبز تعهد نقشه های تاسیسات مکانیکی
برگ سبز تعهد نقشه های تاسیسات مکانیکی
برگ سبز تعهد نقشه های تاسیسات الکتریکی
برگ سبز تعهد نقشه های تاسیسات الکتریکیبرگ سبز تعهد نظارت

بعد از مراحل تهیه نقشه نوبت تعیین مهندس ناظر می گردد. ناظر ها یا حقوقی هستند و بصورت شرکتی برگه می گذارند یا بصورت حقیقی تعیین مهندس ناظر به فاکتورهایی مانند تعداد طبقات و متراژ بستگی دارد . با توجه به قانون جدید چنانچه متراژ بنا بیش از 3500 متر باشد مالک می تواند خودش ناظر را تعیین کند در متراژهای پایین تر کار از نظام مهندسی به مهندسین ناظر ارجاع داده می شود.

برگ سبز تعهد نظارت
برگ سبز تعهد نظارت


برگ سبز تعهد سازنده یا مجری ذی صلاح

با قانون جدید تمام ساختمان ها  با هر متراژی نیاز به مجری و سازنده ذی صلاح دارند.

برگ سبز تعهد سازنده
برگ سبز تعهد سازنده

برگه استحکام بنا و نحوه اخذ آن

آیا با اهمیت برگه استحکام بنا آشنایی دارید؟ شهرداری برای صدور پایان کار برخی ساختمان ها، مالک را ملزم به تهیه و ارائه برگه استحکام بنا می کنند. بر اساس این برگه، مهندس اعلام می دارد که از ملک مورد نظر بازدید کرده و ایستایی ساختمان مذکور را تایید می کند. بنابراین، اگر در حین بهره برداری از ملک، اتفاقی بیفتند، مهندس مذکور، مسئولیت حادثه را بر عهده خواهد داشت. اگر مایل هستید با برگه استحکام بنا و فرایند اخذ آن بیش تر آشنا شوید، همراه آروینس باشید.

برگه استحکام بنا چیست؟

بعضی از ساختمان ها مهندس ناظر ندارند، به شکل معمارساز ساخته شده اند و بعضی پایان کار شهرداری را ندارند یا به مرور زمان، کاربری آن ها از مسکونی به تجاری یا اداری تغییر کرده است. مالکین این ساختمان ها با توجه به نیازشان برای انتقال ملک، تخریب و نوسازی یا احتیاج به پایان کار و انجام کارهای شهرداری و امور نقل و انتقال، نیازمند پایان کار می شوند.

شهرداری ها برای صدور پایان کار برای ساختمان های مذکور، مالک را ملزم به تهیه و ارائه برگه تعهد نظارت با تایید و مهر ناظر می کنند. به این برگه، برگه استحکام بنا گفته می شود. بر اساس این برگه، مهندس اعلام می کند که از ساختمان مورد نظر دیدن کرده و ایستایی آن را تایید می کند. با توجه به برگه استحکام بنا، اگر در حین استفاده از ساختمان به خاطر عدم ایستایی آن حادثه ای اتفاق بیفتند، مهندس، مسئول آن حادثه خواهد بود.

به صورت کلی، در موارد زیر به ارائه برگه استحکام بنا نیاز است:

 • قدیمی بودن ساختمان و نداشتن پایان کار بودن
 • تغییر کاربری ساختمان از مسکونی به اداری یا تجاری، مسکونی به کارگاه مسکونی، مسکونی به آموزشی و هر تغییر دیگری
 • اضافه کردن اشکوب به ساختمان یا کسر از ساختمان قبلی
 • تغییراتی که در زمان بازسازی ساختمان یا تغییرات فضای داخلی آن اتفاق می افتند، مثل جابجایی دیوارها و حذف ستون ها
 • ریزش یا خراب شدن قسمتی از بنای قدیمی
 • تطابق نداشتن وضع موجود با نقشه‌های تصویب شده سازه و یا معماری
 • تشخیص مهندس ناظر
 • فوت یا انصراف مهندس ناظر قبلی

مدارک لازم جهت اخذ برگ استحکام بنا

 • پایان کار قبلی
 • عکس وضعیت موجود
 • کپی سند
 • کپی مدارک شناسایی مالک یا وکیل وی

گردش کار

 • بازدید اولیه توسط ناظر دارای پروانه اشتغال
 • اخذ مدارک مورد نیاز از مالک توسط ناظر برای ایجاد پرونده
 • تهیه گزارش بازدید از ساختمان و ثبت آن در دفاتر خدمات الکترونیک شهر به دست ناظر
 • اخذ برگه استحکام بنا با امضا و مهر توسط ناظر و گواهی امضای مالک یا وکیل او
 • تحویل برگه استحکام بنا در کنار گزارش اتمام کار تنظیم شده توسط ناظر به دفتر خدمات الکترونیک شهر برای ثبت
 • اخذ مالیات بر ارزش افزوده از مالک پرونده
 • تحویل برگه سبز پایان عملیات ساختمانی توسط ناظر به مالک

بازدیدهای صورت گرفته از طرف مهندس ناظر برای ارائه برگه استحکام به شرح زیر هستند:

بررسی مدارک و استحکام بنا با توجه به مدارک و شواهد موجود (شامل نقشه های وضع موجود). در صورت لزوم، دستور انجام آزمایش های مرتبط، صادر شده و به مالک ارائه می شود.

بازدید از محل چاه‌های موجود در ملک، قسمت های خروج آب باران از ملک، بازدید از پشت‌بام و همه قسمت های ساختمان. هرگونه شکست در دیوار، سقف، ترک و ریزش باید به شکل دقیق بررسی شود.

پله‌ها، نرده‌ها، جان‌پناه‌ها، پنجره‌ها و درب‌ها باید مورد بررسی قرار گیرند.

املاک تخلیه باید حتماً از نظر درب ورودی، نرده‌های حفاظ، کابل ها، لوله‌های آب، شیرآلات و لوله‌های گاز، بررسی شوند.

سنگ‌های آب‌چکان و سنگ‌های قرنیز پشت‌بام و همچنین سنگ‌های به کار رفته در نما باید بررسی شوند و در صورت مشاهده هر علامت، تغییر رنگ، شل شدن یا افتادگی، مالک باید ایرادات موجود را برطرف سازد.

در ادامه می توانید برگه استحکام بنا را مشاهده کنید.

ارائه برگه های سبز تعهد توسط شرکت های حقوقی و یا اشخاص حقیقی عضو سازمان نظام مهندسی در هر شهر صورت می گیرد.

برگه استحکام بنا
برگه استحکام بنا

آروینس با توجه به همکاری با شرکت های مشاور قادر به ارائه این خدمات جهت اخذ

پروانه ساختمانی (جواز) می باشد:

 • برگ تعهد معماری+ نقشه های فاز 1 و 2 معماری
 • برگ تعهد محاسبات+ نقشه های فاز 1 و 2 محاسبات
 • برگ تعهد تاسیسات برق و مکانیک+ نقشه های فاز 1 و 2 تاسیسات برق و مکانیک
 • برگ تایید استحکام بنا و برگ اتمام عملیات ساختمانی
 • برگه مجری
 • مطالعات ژئوتکنیک خاک (تیپ 2 و 3)


برای مشاوره طراحی و دکوراسیون داخلی  با آروینس تماس بگیرید. همچنین برای تسریع پاسخگویی می توانید در واتس اپ پیام بگذارید. 09120737242

 #برگه_استحکام_بنا #برگه_تعهد_شهرداری #برگه_تعهد_معماری #برگه_ژتوتکنیک_و_آزمایش_خاک #برگه_سبز #برگه_سبز_تاسیسات_الکتریکی #برگه_سبز_تاسیسات_مکانیکی #برگه_سبز_تعهد_نظارت #برگه_سبز_تعهد_نقشه_های_محاسبات #برگه_سبز_تعهد_نقشه_های_معماری #برگه_سبز_شهرداری #برگه_سبز_مجری #برگه_سبز_معماری #برگه_سبز_معماری_آروینس #سحر_خرمی #عمارت_سازان_آروین #پایانکار  #برگ_سبز_پایانکار #برگ_پایانکار