ارزش‌گذاری سهام شرکت چگونه انجام می‌شود؟

ارزش‌گذاری سهام که در یک جمله تخمین ارزش ذاتی سهام تعریف می‌شود، فرآیندی پیچیده است. ارزش‌گذاری سهام را می‌توان ترکیبی از علم و هنر دانست. به منظور ارزشیابی سهام یک شرکت، تحلیلگر لازم است پنج اقدام اساسی را انجام دهد.

  1. فهم کامل کسب و کار شرکت: اولین و مهم‌ترین قدم در فرآیند ارزش‌گذاری، درک کامل و همه‌جانبه از فضای اقتصاد کلان داخلی و خارجی، صنعت و جایگاه شرکت از نظر رقابت‌پذیری در آن صنعت است.
  2. پیش‌بینی عملکرد آتی شرکت: در این مرحله لازم است تحلیلگر عملکرد آتی شرکت را از نظر فروش، سودآوری و سود نقدی ربه منظور استفاده در مدل‌های ارزش‌گذاری پیش‌بینی کند.
  3. انتخاب روش ارزش‌گذاری مناسب: با توجه به ویژگی‌های شرکت و هدف از ارزش‌گذاری باید روش مناسب ارزش‌گذاری را انتخاب کرد.
  4. تبدیل پیش‌بینی به ارزش‌گذاری: براساس پیش‌بینی انجام‌ شده برای عملکرد آتی شرکت و روش ارزش‌گذاری انتخابی، ارزش شرکت انجام می‌شود.
  5. به‌کارگیری نتایج فرآیند ارزش‌گذاری: در مرحله پایانی، نتایج به‌دست‌آمده به‌منظور تصمیم‌گیری نهایی مانند توصیه یا عدم توصیه به سرمایه‌گذاری در سهام شرکت به کار گرفته خواهد شد.

انواع روش‌های ارزش‌گذاری سهام

روش‌های متعددی برای ارزش‌گذاری سهام وجود دارد که با توجه به نوع فعالیت، ساختار مالی و حوزه فعالیت شرکت می‌توان آن‌ها را انتخاب کرد. به‌طورکلی می‌توان این روش‌ها را در دو دسته کلی طبقه‌بندی کرد:


برای مطالعه ادامه مطلب به لینک زیر مراجعه کنید:

https://arzhanfcg.com/2022/09/03/how-is-stock-valuation-done/