تنهایی یه شب دو شب نیست ، عاشقی یه روز دو روزه !! #باز_من_تو_عمق_تاريكى_منتظر_نور 👀