سفرنامه سوریه - قسمت نهم

بعداز ناهار رفتيم يه خونه اعياني قديمي توي محله هاي قديمي دمشق كه موزه شده بود وبسياربزرگ وزيبا بود و سبك زندگي مردم سوريه قديم به زيبايي توش ديده ميشد ... وبعد ازاون هم قصرالعظم كه بنايي قديمي و متعلق به فرماندار عثماني دمشق بود ...

دمشق شهري بسيارقديمي هست وسه هزارسال قبل ميلادمسيح بنياد گذاشته شده و بارها وبارها خراب شده وازنو ساخته شده ...

توي دمشق خيلي ازخيابونها واماكن اسامي رومي خودشون رو هم دارن و اسامي عربي اونها هم بعد اسلام اضافه شده ...

خيابانهاي قديمي شهر سنگ فرش هستن و اصالت وزيبايي منحصر به فردي دارن ... خياباني قديمي توي دمشق هست به نام خيابان مستقيم كه توي انجيل هم اسمش اومده وپولس مقدس كه يكي از بانيان انتشار دين مسيحيت بوده هم مدتي اونجا بود ...