من دکترای مدیریت عملیات خوندم در دانشگاه تهران، MBA در دانشگاه امیرکبیر و مهندسی برق در آزاد تهران‌جنوب. توی حوزه‌های مدیریت فرایندها و تحلیل عملکرد سازمانی تخصص دارم و مباحث اقتصاد توسعه علاقه‌مندم