زندگی به سبک معلمی

زندگی به سبک معلمی
گاهی اوقات با خودم فکر می‌کنم معلمی در چه چیزی خلاصه میشه به زبان ساده...