کسب وکار

شاید برای شما هم این سوال پیش امده باشد که یک فرد چگونه می تواند کسب وکار ایجاد کند و درصورته ایجاد ان چگونه می تواند به درامد برسد و یا ازکجا معلوم میشود کسب وکاره ایجاد شده بتواند افرادی راجذب کند.

شروع یک کسب وکار معمولا بر این اساس است که ازیک فکر یا یک ایده جدید اغاز می شود.

البته یکی از اساتیده بنده می گفتند که هرایده ای که به ذهن شما میرسد همزمان به ذهنه چند نفردیگر هم می رسد مهم این است که شخصی که ایده به ذهنش رسیده بتواند از ان استفاده کند و ان را بصورت عملی دربیاورد.

خب اینجا بحثی که پیش میاید این است که اگرچند نفرهمزمان روی یک ایده تمرکزکنند وبخواهند ان ایده را عملی کنند چه اتفاقی می افتد ؟

در بین رقبا هرکسی که توانایی بیشتری داشته باشد که محصول ارزنده تر با خدمات بهتری را ارائه دهد قطعا می تواند افراده بیشتری را جذب کند.

خب دسته ای از افراد هم سوالشان این است که چگونه می توانند ایده ای خلق کنند؟

حقیقتا بنده اشنایی ای با کلاس های اموزشی در این باره ندارم والبته به اعتقاده بنده ایده یک جرقه ی ذهنی است که دربعضی از افراد اتفاق می افتد.

البته کسانی هم هستند که باتوجه به خلاقیتی که دارند تغییراتی روی کسب وکارهای ایجاد شده اعمال می کنند و خود را در ان کسب و کار دخیل میکنند.

امروزه افراد زیادی هم هستند که باتوجه به سبک زندگیمان برای حل بسیاری از مشکلاتمان مثلا رفت امد کسب وکار هایی نظیراسنپ وغیره را راه اندازی کرده اند.

و در اخر اگر کسب وکاری بخواهد مورده استقبال مردم واقع شود باید باتوجه به نیازه مردم ایجاد شود.