8 روش مهاجرت به ترکیه

ترکیه یکی از کشورهای توریستی و در عین حال پر جاذبه است که سالانه درصد قابل توجهی از افراد تمایل به، مهاجرت به ترکیه را دارند.

متقاضیان می توانند با یکی از 8 روش زیر اقدام به درخواست اقامت ترکیه برای خود کنند:

1- مهاجرت به ترکیه از طریق تحصیل

2- مهاجرت به ترکیه از طریق کار

3- مهاجرت به ترکیه از طریق سرمایه گذاری

4- مهاجرت به ترکیه از طریق خرید ملک

5- مهاجرت به ترکیه از طریق ثبت شرکت

6- مهاجرت به ترکیه از طریق تولد

7- مهاجرت به ترکیه از طریق ازدواج

8- مهاجرت به ترکیه از طریق پناهندگی

در ضمن هر گونه سوالی در مورد مهاجرت به ترکیه و روش های مهاجرت به سایر کشورهای جهان دارید ازم بپرسید