دلنوشته...

به نام مهربانترین

یک دوست معمولی هرگز گریه تو رو ندیده

یک دوست واقعی شونه هاش از اشک های تو خیسه


یک دوست معمولی اسم کوچک پدر و مادرت رو نمیدونه

یک دوست واقعی اسم و شماره تلفن اون ها رو تو دفترش داره


یک دوست معمولی یک دسته گل واسه مهمونی ات میاره

یک دوست واقعی زودتر میاد تا توی آشپزی بهت کمک کنه و دیرتر میره تا همه جا رو با هم تمیز کنید


یک دوست معمولی متنفره از این که وقتی خوابیده بهش تلفن کنی!

یک دوست واقعی می پرسه چرا یک مدت طولانیه زنگ نمی زنی؟


یک دوست معمولی وقتی بینتون بحثی میشه دوستی رو تموم شده می دونه

یک دوست واقعی بعد از یک دعوا هم بهت زنگ میزنه


یک دوست معمولی همیشه ازت انتظار داره

یک دوست واقعی می خواد که تو همیشه رو کمکش حساب کنی


دوست عزیز! تو برای دوستانت دوست واقعی هستی یا دوست معمولی!؟