شرکت در انتخابات، اماها و امیدها

انتخابات ریاست جمهوری هم تمام شد، شور و شوقی هم اگر بود به پایان رسید.

با وجود تمام اشکالاتی که به روند انتخابات، تعیین نامزدها و ... داشتم، برای پاسداشت خون شهدا و به حرمت خانواده‌های شهدا به پای صندوق رأی رفتم و در انتخابات شرکت کردم.

ما به وظیفه سیاسی خود عمل کردیم، به امید این‌که منتخب مردم نیز به وعده‌های انتخاباتی خود عمل کند و آرامش و رفاه را برای مردم رقم بزند.

شورای محترم نگهبان نیز باید پس از پایان انتخابات برای مردم روشن کند که معیارها و ملاک‌های انتخاب افراد یا احراض صلاحیت‌ها چیست؟ چگونه ممکن است فردی صلاحیت نمایندگی مردم برای مجلس را نداشته باشد، اما برای ریاست جمهوری صلاحیت پیدا کند.

چطور ممکن است شرع و عقل و قانون جای خود را به مصلحت اندیشی دهد و سود و زیان انتخاب افراد ملاک و معیار انتخاب شود؟

و هزاران پرسش دیگر....