انتخابم کن این افراد را دنبال می‌کند:

خاطرات یک زن فرنگ نرفته
در کنار هم دیجیتال مارکتینگ یاد میگیریم. کارشناسی ارشد مدیریت IT از دانشگاه فردوسی مشهد، وب سایت من: adsafarin.ir