نیازهای اساسی از دیدگاه ویلیام گلسر


انسان به عنوان موجودی شگفت انگیز با روحیاتی کمتر شناخته شده ، تعجب روانشناسان را انگیخته است. روانشناسان ادعا می‌کنند که توانسته اند گوشه هایی از بعد روانی انسان را بشناسند .تلاش بسیار این روانشناسان مانندچراغ مسیر حرکت ما انسانها عمل میکند.

یکی از روانشناسان برجسته دکتر ویلیام گلسر میباشد .

ایشان نیازهای انسان را برای داشتن زندگی شاد موارد زیر میداند.


نیاز به برآورده کردن قدرت

قدرت نمایی و احساس قدرت حس خوبی به انسان دست می‌دهد.


نیاز به بقا و زنده ماندن

همه تلاش های انسان برای حفظ جان و جلوگیری از درد کشیدن است


نیاز به تفریح و سرگرمی

آدمیزاد با تفریح الفت خوبی


نیاز به آزادی

هیچ فردی مایل نیست کسی به او امر و نهی کند و از این کار فرار می‌کند


نیاز به عشق و تعلق خاطر

علاقه شدید مادری و داستان های شیرین و تلخ عاشقانه دلیل محکمی است بر این مهم


برای مشاهده اصل مقاله و دریافت هدیه‌ای ارزشمند روی 👈 لینک 👉کلیک کنید.

http://andishemosbat.com/n-a-1/