محاکمه و اعدام یک کلاغ


سال‌ها پیش در خانه‌ای زندگی می‌کردم که حیاط بزرگی داشت. در آن زمان معمولاً هنگام غروب از سرِ کار به خانه باز می‌گشتم. یک بار وقتی به خانه رسیدم، همسرم گفت که در آن روز تعداد زیادی کلاغ در گوشه‌ای از حیاط به زمین نشستند و پس از مدتی قار قار کردن، یکی از کلاغ‌ها مورد حمله بقیه قرار گرفت و آن قدر ضربات منقار خورد که مُرد و لاشه‌ اش در باغچه افتاده.

همه چیز دلالت بر برگزاری دادگاهی از نوع کیفری یک، و صدور و اجرای حکم اعدام برای کلاغی مجرم داشت!

دیشب با یادآوری خاطره مذکور به جستجو در اینترنت پرداختم و پی بردم رویدادِ موصوف، رفتاری است شناخته شده در زندگی اجتماعی کلاغ‌ها. شما هم با جستجوی عبارت « دادگاه کلاغ‌ها » در سایت‌های متعددی می‌توانید بخوانید که:

« کلاغی که متهم است در دادگاه در مقابل ریش سفید کلاغ ها که همان قاضی است قرار می گیرد. جلسه با صدور حکم به پایان می رسد. اگر کلاغ تبرئه شود کلاغ ها آن محل را ترک می کنند ولی اگر کلاغ مجرم شناخته شود کلاغ های دیگر به آن حمله می کنند. »

علی‌ایحال هنوز پس از گذشت سال‌ها، پرسشی برایم بدون جواب باقی مانده:

آن کلاغ، به چه جُرمی محاکمه و اعدام شد ؟

ضمناً شما می توانید به آدرس زیر هم مراجعه کنید:

https://www.reddit.com/r/NatureIsFuckingLit/comments/6f8l89/crows_sometimes_engage_in_crow_court_where_they/

و در آنجا بخوانید که:

Crows sometimes engage in "crow court" where they will circle and punish a crow that has committed a crime, such as stealing food from younger crows?

بنا بر این احتمالاً جرم آن کلاغ نگون بخت، دزدیدن غذا از جوجه کلاغ ها بوده.