پیشنهاد برنامه غذایی

برای خیلی از خانواده ها منجمله خانواده ما اینکه چی ناهار بپزم؟ یا اینکه غذا چی درست کنیم؟ یک مسئله است. به خاطر همین، یک برنامه مدون غذایی درست کردم و فایل صفحه گسترده آن را در اینجا گذاشتم. اگر خوشتان آمد شما هم آن را به کار ببرید. نحوه استفاده از برنامه اینطور است، هر ماه هر غذا که درست شد و یا خریداری شد از لیست آن ماه کنار گذاشته می شود.

چند نکته درباره فایل:

  • بعضی از غذاها مانند ماکارونی و قرمه سبزی هر ماه تکرار می شود.
  • بعضی از غذاها مانند خورشت بادمجان و خورشت کرفس یک ماه با مرغ است و ماه دیگر با گوشت
  • بعضی از غذاها در هر فصل یکبار تکرار شده است.
  • نحوه تکرار هر غذا در کاربرگ شماره دو آمده است.
  • در کاربرگ شماره 3 غذاهای هر ماه به تفکیک نوع آن نوشته شده.
  • شما می توانید به دلخواه خود لیست را تغییر دهید و استفاده کنید. فراموش نکنید این لیست صرفاً یک پیشنهاد است.
  • آن چه می بایست مورد توجه قرار گیرد، نحوه یا قالب برنامه ریزی غذائی است که پیشنهاد شده. محتوای برنامه در مورد هر خانواده ممکن است تغییر یابد. حتی در مورد یک خانواده هم امکان دارد محتوای برنامه دائماً در حال تغییر باشد.
  • موجب امتنان است که خوانندگان محترم برنامه های بهتری تهیه کنند و آن ها را در کامنت ها به اشتراک بگذارند، زیرا برنامه ای که من تهیه کرده ام هنوز خیلی جا برای بهتر شدن دارد. خیلی ساده می توانید مانند من فایل اکسل خودتان را در یک فضای ابری ذخیره کنید، اجازه دسترسی عمومی به آن فایل اکسل را بدهید و آدرس ذیربط را در کامنت وارد کنید.