بنفشه این افراد را دنبال می‌کند:

دوست من، یه پاندا هیچوقت سرنوشت‌ش محقق نمی‌شه مگر این که از توهم کنترل رها بشه.
امیر محمد طهانی
اولین کارم یه مرکز آموزش آنلاین زبان انگلیسی بود به نام اوال‌سی و بعد ای‌نتورک، وبنا و جشنواره وب و موبایل ایران، الان هم پارس‌فاندینگ، رایزن پارس و
باید مینوشتم و که خونده بشم ؛ همه جا میشناختنم ! خواستم ناشناس بمونم