نوشتن چنان تقدیر!نوشتن چنان اشتیاق! دانش آموخته جامعه شناسی، پژوهشگر، علاقه مند و دنبال کننده سینما و ادبیات.