هیچکس فکرش رو نمی‌کرد😶

اون کسی بود که فکرش رو هم نمی‌کردیم که حتی ذره‌ای احساس تو وجودش داشته باشه. اون دقیقاً همونی بود که وقتی با ذوق و شوق از تولد توله های یه سگ براش می‌گفتی یا موفقیتت تو یه مسابقه، تنها حرفی که تقدیمت می‌کرد به درک یا خب که چی بود.

هیچکس انتظارش رو نداشت که اون‌هم عاشق بشه.