دلنوشته‌هایم را اینجا می‌نویسم تا روزگاری یادم بماند که بر من چه گذشت ... حرفی برای گفتن ندارم ... فقط حافظه‌ام ضعیف است ...